Fejlesztések és terápiák


TSMT fejlesztés: idegrendszer éretlenségéből fakadó tünetek kezelésére kidolgozott Tervezett SzenzoMotoros Tréning, mely 4 formában is elérhető:

  • egyéni
  • kiscsoportos (3-5 manó)
  • nagycsoportos (6-8 manó)
  • otthoni tréning

Grafo- és finommotorika fejlesztés

Beszédfejlesztés: beszédészlelés és beszédértés fejlesztése

Hallási figyelem fejlesztés

Akaratlagos és véletlen figyelem fejlesztés

Autista specifikus fejlesztés