Vizsgálat, felmérés


Állapot- és mozgásvizsgálat: 1,5-2 órás vizsgálat, mely mozgásos feladatokkal térképezi fel a gyermekek állapotát, lehetséges elmaradását, megmutatja, hogy van e idegrendszeri éretlenség, illetve 5 éves kortól előrejelez az iskolai beválással kapcsolatban is

Iskolaérettség: komplex mozgásos és kognitív vizsgálat, mely az iskolaérettség állapotát vizsgálja. Iskolakezdést megelőzően javasolt

Részképesség vizsgálat: felderíti, hogy mennyi, illetve mely területeken van a gyermeknek részképesség elmaradása

Hallási figyelem + beszédészlelés + beszédértés: 2 órás vagy 2×1 órás bal és jobb fülre külön vizsgált hallási figyelem teszt kombinálva beszédészleléssel és beszédértéssel. Választ ad olyan kérdésekre, hogy a gyermeknek van-e túl érzékeny hallása (túlhallása), a különböző frekvenciákon egyenletesen hall-e, a hallási fájdalom küszöbe nincs-e túl alacsonyan (sokszor befogja a fülét), illetve a hallási inger feldolgozásának zavarát is ki lehet zárni ennek segítségével.